Cần ngồi cách màn hình Led cỡ lớn bao nhiêu thì hợp lý và an toàn cho sức khỏe?None

0

167

0

Làm sao để có thể tính được khoảng cách ngồi cách màn mình Led bao nhiêu cho hợp lý vậy ạ?

Chúng tôi xin gợi ý bạn công thức tính khoảng cách xem màn hình Led cỡ lớn được xem là hợp lý và an toàn. Cụ thể, khoảng cách xem màn hình Led cỡ lớn tối thiểu sẽ gấp đôi kích thước màn hình, và khoảng cách xem màn hình Led cỡ lớn tối đa sẽ gấp 3 kích thước màn hình.

Trong đó, kích thước màn hình được tính bằng đơn vị inch, 1 inch = 2,54 cm do đó sẽ có công thức dưới đây:

  • Khoảng cách tối thiểu = kích thước màn hình (số inch) x 2,54 x 2
  • Khoảng cách tối đa = kích thước màn hình (số inch) x 2,54 x 3

Chẳng hạn, nếu chiếc mà hình Led của bạn có kích thước màn hình Led 100 inch thì theo công thức trên có thể tính ra:

Màn hình Led 120 inch

  • Khoảng cách tối thiểu = 100 x 2,54 x 2 = 508 cm = khoảng 5 m
  • Khoảng cách tối đa = 100 x 2,54 x 3 = 762 cm = khoảng 7.6 m

Như vậy, khoảng cách hợp lý để xem mà hình Led 100 inch là khoảng từ 5 đến 7.6 m.

Màn hình Led 120 inch:

  • Khoảng cách tối thiểu = 120 x 2,54 x 2 = 609.6 cm = khoảng 6 m
  • Khoảng cách tối đa = 120 x 2,54 x 3 = 914.4 cm = khoảng 9 m

Như vậy, khoảng cách hợp lý để xem mà hình Led 120 inch là khoảng từ 6 đến 9 m.

Màn hình Led 135 inch

  • Khoảng cách tối thiểu = 135 x 2,54 x 2 = 658.8 cm = khoảng 6.6 m
  • Khoảng cách tối đa = 135 x 2,54 x 3 = 1028.7 cm = khoảng 10 m

Như vậy, khoảng cách hợp lý để xem mà hình Led 135 inch là khoảng từ 6.6 đến 10 m.

Màn hình Led 150 inch

  • Khoảng cách tối thiểu = 150 x 2,54 x 2 = 762 cm = khoảng 7.6 m
  • Khoảng cách tối đa = 150 x 2,54 x 3 = 1143 cm = khoảng 11.5 m

Như vậy, khoảng cách hợp lý để xem mà hình Led 150 inch là khoảng từ 7.6 đến 11.5 m.

Tương tự đối với các loại màn hình Led 170, 180, 200, 250, 300, 400, 500 inch mà chúng ta sẽ tính được khoảng cách ngồi hợp lý.

Nguồn: http://suckhoenhanh.com/can-ngoi-cach-man-hinh-led-co-lon-bao-nhieu-thi-hop-ly-va-an-toan-cho-suc-khoe-560.html