Cần chuẩn bị giấy tờ gì để xin phép treo băng rôn?Jun '18

1

126

0

Mình nghe nói muốn treo băng rôn quảng cáo phải xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Không biết mình cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào vậy ạ?

Theo điều 29 của Luật Quảng Cáo năm 2012, quảng cáo bằng hình thức treo băng rôn không cần phải xin giấy phép nhưng phải gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để thông báo. Nếu tùy tiện treo băng rôn mà chưa được cơ quan chức năng duyệt, băng rôn có thể bị tháo gỡ và bị phạt.

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị cho bộ hồ sơ thông báo gồm:

1. Văn bản thông báo rõ ràng về băng rôn và các nội dung liên quan về nó

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Bản sao giấy chứng minh sự hợp chuẩn theo điều 20 Luật Quảng Cáo năm 2012

4. Bản sao văn bản về việc tổ chúc sự kiện

5. Ma-két sản phẩm quảng cáo

6. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng - rôn

7. Bản phối cảnh vị trí đặt băng - rôn

Chi tiết các loại giấy tờ xem thêm tại: http://trituevietnam.vn/thu-tuc-giay-to-xin-phep-treo-bang-ron-gom-nhung-gi-191.html