Hé lộ các loại hình thi công quảng cáo dẫn đầu thị trường hiện nay - Thi công quảng cáo Ánh Sao TrẻJul '18

1

142

0

Cho mình hỏi có những loại hình quảng cáo nào vậy mọi người?

Các doanh nhiệp khi triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu, đều ưu tiên sử dụng hình thức quảng cáo ngoài trời bởi chúng mang lại nhiều hiệu quả nhất định, do có nhiều những sự cải tiến mới mẻ hơn so với trước đây.

  1. Các loại hình quảng cáo ngoài trời tấm lớn: Pano, Billboard, Trivision
  2. Các loại hình quảng cáo ngoài trời tầm thấp: Nhà chờ xe buýt, Lightbox
  3. Màn hình Led quảng cáo ngoài trời
  4. Các loại hình quảng cáo ngoài trời trên phương tiện giao thông
  5. Quảng cáo trên xe đẩy hành lý tại sân bay
  6. Biển quảng cáo hộp đèn ngoài trời
  7. Quảng cáo Human Billboard - loại hình quảng cáo ngoài trời sáng tạo
  8. Quảng cáo với linh vật, mô hình Composite

Chi tiết các loại hình quảng cáo xem ngay tại: http://anhsaotre.com/he-lo-cac-loai-hinh-thi-cong-quang-cao-dan-dau-thi-truong-hien-nay-thi-cong-quang-cao-anh-sao-tre-215.html