Mình muốn biết cách để kiểm tra dung lượng thực tế của pin dự phong, sự chênh lệch thông số thực sự của nó so với số thực tế của nhà sản xuất là bao nhiêu.

Xin cảm ơn.