Có thể cấp lại biển số xe không chính chủ?Oct '16

1

70

0

Tôi là người Bình Thuận, có mua một chiếc xe máy biển số Bình Định. Khi mua xe cũng không phải chính chủ nên không thể làm thủ tục sang tên.

Tôi chỉ có giấy mua bán viết tay và giấy đăng ký xe, hiện xe tôi bị mất biển số, xin hỏi có thể làm thủ tục đăng ký và cấp biển mới không ?

Xin cảm ơn !

Anh và chủ xe ra phường chứng thực việc mua bán nhé. Rồi, lên phòng CSGT nơi cấp biển số xe xin mẫu đơn cớ mất, (nhớ nói bị rơi, bị cướp giật mất là phiền lắm). Nơi đó họ sẽ hướng dẫn anh thêm nhé