Được phép thay đổi kết cấu dàn nhựa xe máy ?Oct '16

1

76

0

 

Xin hỏi tôi có thể thay vỏ nhưa xe nhưng không thây đổi màu sắc, nhãn hiệu ghi trong giấy đăng ký xe.

Ví dụ, xe SH Việt Nam 2012 thay lên dàn áo SH Italy 2010 hoặc Air Blade Việt Nam một đèn thay thành Air Blade Thái Lan 2 đèn… thì có vi phạm luật giao thông hay không? Nếu có thì quy định hình thức xử phạt như thế nào ?

Có vi phạm. Về khung hình phạt thì bạn trao đổi với CAGT khi bị bắt nhé