Kinh nghiệm mở shop quần áo trẻ em ?Oct '16

1

167

0

Mình đang có ý định kinh doanh quần áo, nhưng chưa có kinh nghiệm mở shop quần áo trẻ em. Hiện tại số vốn mình có là 300 triệu , Và chưa biết phải bắt đầu như thế nào ? Nhờ mọi người tư vấn hỗ trợ chia sẽ kinh nghiệm !

Xin cảm ơn !

Trước khi mở bắt đầu mở shop bạn nên tìm hiểu thông tin và thực hiện nhưng việc sau:
1. Khảo sát thị trường
2. Nguồn bán buôn quần áo trẻ em
3. Đặt cửa hàng ở vị trí nào?
4. Tài chính quyết định quy mô
5. Giấy phép kinh doanh