Kinh doanh thuốc gia truyền cần những giấy tờ gì ?Oct '16

1

252

0

Nhà mình làm thuốc gia truyền , trị bệnh ngoài da , nay mình muốn đưa sản phẩm này ra thị trường , Cho mình hỏi mọi người 

Thì kinh doanh sản phẩm này cần những giấy chứng nhận gì ?

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu được nêu rõ như sau: Người quản lý chuyên môn của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề dược, trừ các trường hợp kinh doanh dược liệu tại làng nghề, làng truyền thống, phố truyền thống kinh doanh dược liệu (Tại một địa điểm kinh doanh của một cơ sở kinh doanh nhưng có nhiều hình thức kinh doanh thuốc thì chỉ yêu cầu cơ sở có một người quản lý chuyên môn đáp ứng điều kiện này), có đủ điều kiện tương ứng đối với từng loại hình kinh doanh.