Làm sao để giới thiệu bản thân bằng tiếng anh?Oct '16

1

123

0

Mình sắp phải đi xin việc nhưng người ta đòi hỏi phải giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, ai có kinh nghiệm giúp em với

 1. Cách giới thiệu để làm quen :
 • Can/May I introduce myself? - My name is Linh Nguyen1
 • Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Linh Nguyễn
 • I’m glad for this opportunity introduce myself. My name is Linh Nguyen
 • Tôi rất hân hạnh khi có cơ hội được giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Linh Nguyễn
 • I’d like to take a quick moment to introduce myself. My name is Linh Nguyen.
 • Tôi rất vui khi được dành ít phút giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Linh Nguyễn4
 1. Cách giới thiệu về họ tên :
 • My first name is Giang, which means “river”
 • n tôi là Giang, còn có nghĩa là “sông”
 • Please2 call me Linh.
 • Cứ gọi tôi là Linh.
 • Everyone calls me Linh.
 • Mọi người vẫn gọi tôi là Linh
 1. Cách giới thiệu về tuổi tác :
 • I’m 21 = I’m 21 years old => Tôi 21 tuổi.
 • I’m over 21 => Tôi trên 21 tuổi
 • I’m almost 21 => Tôi sắp 21 tuổi.