Mối quan hệ đồng nghiệp khá quan trọng, làm sao để được đồng nghiệp yêu mến?Oct '16

2

133

0

Mối quan hệ đồng nghiệp khá quan trọng, không ai muốn đi làm mà lại bị cô lập. Nhưng để làm hài lòng tất cả thì gần như không thể nào, bởi vì tính cách mỗi người mỗi khác nhau. Theo bạn làm sao để được đồng nghiệp yêu mến?

chỉnh sửa Oct '16

Mình nghĩ đầu tiên là phải hòa nhập, phải biết nhiều thứ để dễ hòa vào cuộc trò chuyện, hạn chế can thiệp vào chuyện của đồng nghiệp, biết chia sẻ giúp đỡ thì tốt, thân thiết vừa phải. Nói chung nói ít làm nhiều, hạn chế động đến quyền lợi của đồng nghiệp hết mức có thể. Không cổ xúy nói xấu bất kỳ ai vì có thể bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng chỉ cần vững là được, lúc nào cũng giữ thái độ trung lập không hùa không ba phải, làm tốt chuyện của mình trước là tốt nhất.

Mình thì nghĩ đơn giản chỉ cần biết quan tâm, giúp đỡ, hòa đồng với mọi người thì sẽ trở nên thân thiện thôi. Mình vì mọi người, mọi người vì mình.