Những lỗi gì khiến người lao động bị đuổi việc ?Oct '16

3

137

0

Tôi là phó giám đốc công ty, gần đây phát hiện một trưởng bộ phận tiết lộ kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khác nên muốn sa thải ngay lập tức.

Tôi muốn hỏi có hình thức kỷ luật lao động nào ? Với tình huống trên, tôi nên áp dụng hướng kỷ luật nào thì đúng pháp luật ?

Có thời gian bạn đọc chút ít về pháp luật để tiện cho việc điều hành doanh nghiệp.
Nếu đúng như bạn nói, bạn có quyền đuổi việc anh ta, việc làm lộ bí mật kinh doanh dù vô tình hay cố ý cũng là một tai hại, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, về luật anh ta cũng đã vi phạm luật kinh tế.
Dù bạn có đuổi việc anh ta, đối với anh ta vẫn còn may mắn, vì bạn giao anh ta cho công an, sự nghiệp và rắc rối của anh ta còn nhiều hơn thế nữa.

1. Bên Công ty Anh có quy định hình thức sa thải đối với việc này không hoặc 2 bên có cam kết về việc CBNV không tiết lộ kế hoạch kinh doanh ra bên ngoài không ?
2. Nếu có thì di tiếp bước 2: phải chứng minh được việc NV đó tiết lộ kế hoạch kinh doanh trái quy định - xác định hậu quả của sự việc.
3. Họp Hội đồng kỷ luật của Công ty, có sự có mặt của Ban công đoàn và CBNV đó để làm rõ sự việc, đưa ra kết luận.
4. Ra QĐ sa thải.

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật.