Suzuki Axelo khó nổ máy buổi sáng?Oct '16

3

317

0

Em mình là sinh viên 20 tuổi, dự định ra Tết mua chiếc xe trên, nhưng nghe mọi người nói xe thường khó nổ máy vào buổi sáng không biết có đúng ko ạ?

Đây là bệnh chung của Axelo. Do cái hệ thống hồi xăng gì đó. Bạn có thể khắc phục rất dễ dàng, bằng cách kéo le bên dưới nút còi xe để xăng chảy xuống, hoặc nâng cấp bugi iridium và căn chỉnh xăng gió chuẩn cho xe. Khó đề vậy thôi chứ bấm cỡ 2 3 phát là nổ rồi.

Kéo le gió là để hạn chế gió, làm cho hòa khí đậm xăng hơn, làm cho dễ nổ máy khi đề, nhưng sau đó khi chạy phải trả le về vị trí ban đầu. Thường là khó nổ buổi sáng đối với xe chạy bằng chế hòa khí, do đó người ta mới làm ra cái"le" gió đó, chứ xe phun xăng điện tử thì rất dễ nổ máy khi khởi động, kể cả khi trời lạnh buổi sáng.

Đây là bệnh chung của axelo. Do cái hệ thống hồi xăng gì đó. Bạn có thể khắc phục rất dễ dàng, bằng cách kéo le bên dưới nút còi xe để xăng chảy xuống, hoặc nâng cấp bugi iridium và căn chỉnh xăng gió chuẩn cho xe. Khó đề vậy thôi chứ bấm cỡ 2 3 phát là nổ rồi