Nhớt theo tiêu chuẩn Jaso MA là sao?Oct '16

2

130

0

Hôm qua ông chú cho bình Yamalube Full Synthetic, nó ghi là đạt tiêu chuẩn Jaso MA, mấy cái tiêu chuẩn này là sao, có ích gì cho xe? Em thì đang xài con FZ150. Thanks

Theo mình được biết thì JASO là viết tắt của Japanese Automotive Standards Organization - Cơ quan Tiêu chuẩn Phương tiện Cơ giới Nhật Bản, đưa ra các tiêu chuẩn riêng của mình về qui cách chất lượng và phạm vi ứng dụng cho các động cơ xăng dầu Nhật Bản.

Ở đây tiêu chuẩn JASO MA nghĩa là nhớt có chỉ số bám dính cao dành cho xe số còn MA2 có chỉ số bám dính cao hơn MA, tức là dành cho xe côn tay, xe bạn là FZ150i thì chọn nhớt có chỉ số MA2. Còn MB dành cho xe tay ga nha.

JASO (Japanese Automotive Standards Organization: Cơ quan Tiêu chuẩn Phương tiện Cơ giới Nhật Bản) đưa ra các tiêu chuẩn riêng của mình về qui cách chất lượng và phạm vi ứng dụng cho các động cơ xăng dầu Nhật Bản
JASO MA là nhớt có chỉ số bám dính cao dành cho xe số còn MA2 có chỉ số bdính cao hơn MA dành cho xe côn tay, xe bạn là FZ150i thì chọn nhớt có chỉ số MA2.